Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Astrológia

 

Astrológia je veľmi starý odbor, ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme. Najčastejšie sa zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí alebo celých národov.

       Astrológovia opisujú astrológiu ako vedu s presnými pravidlami. Astronómovia zväčša astrológiu nepovažujú za vedu, ale za pseudovedu (pozri Barnumov efekt). Väčšina smerov astrológie je založená na zverokruhu a domoch. Najčastejším produktom astrológie je horoskop. V skreslenej forme - ako predpovedanie budúcnosti osôb, ktoré sa narodili v jednom z dvanástich znamení - je astrológia populárna dodnes.

 Dejiny

Vznikla v staroveku a stala sa súčasťou astronómie najmä v Oriente (pozri Sumerská astronómia). Pri zbližovaní kultúr sa postupne vypracovali celé sústavy dobrých a zlých vplyvov hviezd v závislosti od ich postavenia k horizontu, Slnku a Mesiacu. Za mimoriadne dôležité hviezdy sa pokladali planéty. Podľa siedmich pohyblivých svetiel (Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn) každý Mesiac i planéty (ekliptika), tvorilo 12 rovnakých častí – 12 súhvezdí zvieratníka (Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár a Ryby). Planéty a súhvezdia mali svoje charakteristiky, odvodené predovšetkým od ich názvov. Nesmierna rozmanitosť kombinácií jednotlivých planét v týchto súhvezdiach aj vzájomné polohy planét medzi sebou dávali bohatý výber kombinácií dobrých a zlých vplyvov. Predpoveď odvodená z polohy nebeských telies, najmä v čase narodenia človeka (alebo v iných významných okamihoch života), vzťahujúca sa na jeho budúce rozhodnutia a situácie sa nazývala horoskop, v súčasnosti kozmogram. Určovanie polohy hviezd, najmä v minulosti alebo v budúcnosti, bola náročná vedecká práca, preto učenci, ktorý sa týmto problémom zaoberali, mali veľkú autoritu. Na základe pribúdajúcich skúseností z pozorovaní polôh hviezd v čase historických udalostí prispôsoboval sa i systém predpovedí. Keďže však pohroma pre jeden národ znamenala víťazstvo pre iný, nikdy sa nedosiahla úplná jednotnosť výkladu polôh hviezd.

 A ešte niečo na úvod

Váš  život je ako otvorená kniha, v ktorej jednu stránku píšete Vy, svojimi nádejami, cieľmi, želaniami a rozhodnutiami a druhú píše osud. Všetko v živote človeka má určitý zmysel a niekedy býva nemožné tento zmysel poznať. Často sa plány osudu skrížia s plánmi ľudí. Aby mohli ľudia týmto stretom predísť a aby aspoň čiastočne pochopili onen zmysel svojej cesty, dostali možnosť poodhaliť osud astrológiou.

      Váš osobný horoskop podľa postavenia planét v okamihu narodenia určuje nielen Vašu povahu, prednosti a chyby, ale aj Váš osud, zatiaľ čo tranzity (prechody) planét v súčasnosti určujú Váš terajší život. Planéty určujú vlastnosti človeka a pôsobenie v určitých oblastiach počas života a dá sa podľa nich predpokladať, čo sa môže stať. Záleží však aj na nás, do akej miery ovplyvníme to, čo sa stane. Slobodnú vôľu človek má a astrológia to nespochybňuje. Naznačuje len, že slobodná vôľa má svoje hranice. 

 

 

Účinok  astrológie

Astrologické predpovede nie sú žiadna osudová "veštba". Dokážu ale podľa osobného horoskopu a vplyvov planét predpovedať, že to alebo ono obdobie je ťažké, alebo naopak príjemné, čoho sa to bude týkať a pre ktorú oblasť je najlepšie, teda či je dobré napr. pre zdravie, lásku, kariéru, peniaze, atď.  Horoskopy ale nie sú na to, aby sa im ľudia  pasívne poddávali, ale naopak, aby aj to zlé  mohli predpokladať a dokázali proti tomu bojovať, alebo sa s tým aspoň zmieriť, neplýtvať energiou a prečkať ťažšie obdobia v kľude a naopak, priaznivé obdobia využiť pre zlepšenie celkovej situácie s pomocou priaznivých aspektov. Úlohou astrológie nie je predpovedať budúcnosť - ako sa mnohí mylne domnievajú - ale nasmerovať človeka na správnu cestu v zmysle energií, ktoré ho ovplyvňujú. Konečné rozhodnutie je však vždy na človeku samotnom a nikto iný ho zaňho neurobí.

Čo objasňuje

Astrológia je predpoveďou, rečou symbolov, ktoré svoj význam získali zásluhou dlhodobého pozorovania mnohých generácií.  Pri výklade horoskopu máme možnosť nazrieť  do budúcnosti, ale i do minulosti. Úlohou astrológa je rozkódovať jazyk symbolov a predložiť klientovi predpoklady a možnosti jeho života, prípadne mu poradiť, čo je preňho najlepšie.  Ako potom klient s týmito informáciami naloží, je len jeho voľba. Astrológia nie je fixnou predpoveďou, i keď niektoré faktory osudovosti sa nedajú ničím zvrátiť. Je založená na viere vo vyššiu moc, ale predovšetkým na poznaní. Kto chce spoznať (nielen) sám seba a svoje predpoklady,  získa v astrológii významného spojenca. Je zbytočné, aby sa napr. človek s umeleckým nadaním snažil byť matematikom, ako i to, keď sa človek snaží nadväzovať nové a nové neúspešné vzťahy, keď jeho životnou cestou je samota v rámci poznania a rastu. Ale taktiež človek s predpokladom úspešnej kariéry či činnosti má právo vedieť o svojom predpoklade a využiť ho, takisto ako napr. človek, ktorý dosiahne úspech či šťastie, len keď opustí miesto svojho bydliska. Toto všetko Vám môžeme objasniť.

Čo je to horoskop

      Horoskop je grafický záznam postavenia planét vytvorený pre určité miesto a určitý okamih. Na to, aby človek mal takýto osobný horoskop, potrebuje preto vedieť dátum, presný čas (s nepresnostou maximálne 10-15 min.) a miesto narodenia. Podľa postavenia všetkých planét a ich vzťahov medzi sebou, ako i podľa  "domov" v horoskope podľa hodiny narodenia sa potom dá zistiť, aká je jeho osobnosť, ktoré oblasti života sú dobre či zle aspektované, aká je jeho životná cesta a aké vplyvy naňho v určitých obdobiach a oblastiach budú pôsobiť. 

Bulvárny horoskop  či osobný horoskop ?

      V tlači sme zvyknutí na takzvané "bulvárne horoskopy" či "denné horoskopy" - teda horoskopy podľa znamení zverokruhu . Sú spracované viac menej pre pobavenie čitateľov než seriózne. Hoci Slnko obvykle najviac určuje našu povahu, nie je to vôbec pravidlom, pretože ju určujú aj ostatné planéty, Ascendent a jednotlivé astrologické domy, ktoré podľa charakteru znamení v ktorých sú ich hroty, ako i podľa ich obsadenia planétami a ich aspektmi určujú a ovládajú jednotlivé oblasti nášho života. Takže nikto z nás nie je stopercentný Baran, Váhy či Kozorožec, to by bol každý dvanásty človek rovnaký a s rovnakým osudom. A preto tieto horoskopy na Vás nemôžu "sedieť" a skôr sa na nich zasmejete, než aby ste ich brali vážne. A tieto "horoskopy" skutočne ani vážne brať netreba!

      Iné je to však pri vypracovaní Vášho osobného horoskopu a ostatných horoskopov (napr. tranzitný, partnerský atď.), ktoré vychádzajú z konkrétnych a presných údajov o narodení. Je v nich totiž analyzované postavenie všetkých planét a ich obsadenie v domoch podľa okamihu narodenia. Takéto osobné horoskopy sú neopakovateľné a individuálne ako odtlačky prstov. Preto je čas narodenia veľmi dôležitý pre vypracovanie horoskopov - už posun pol hodiny môže znamenať nepresnosti v horoskope a posun domov o jedno znamenie, čo by skreslilo celkový výklad.

 

TOPlist