Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Numerológia

      Už starí Gréci vedeli, že každé jednoduché číslo má svoju vibráciu a význam. Na základe toho už vtedy veštili ľuďom budúcnosť. Postupom času sa táto metóda formovala až nadobudla súčasne rozmery. Čísla Vášho dátumu narodenia prezradia čo Vás čaká.

Čo je to Numerológia?

      Čo je to numerológia? Numerológia je veda o číslach. Tu si hneď treba vysvetliť rozdiel medzi číslom a číslicou. Číslica je len grafické znázornenie čísla. To aké znaky sa používajú na znázorňovanie čísel

záleží úplne na ľuďoch.

Ľudia číslam od dávna dávali určitú zázračnú moc, z čísel sa veštilo a predpovedala budúcnosť. Významne úspechy v numerológii dosiahli Egypťania a v stredoveku zhrnula tajomstvo numerológie Kabala, ktorá každému predmetu

prisudzovala určité číslo, ktoré predpovedalo jeho vlastnosti a osud. V súčasnej dobe je snaha povýšiť numerológiu na vedu o číslach. Či je to správne, alebo nie, na to si každý už musí odpovedať sám.

V dnešnej dobe

snáď nie je človek, ktorý by nejakým spôsobom neprichádzal do styku s číslami. Čísla nájdeme úplne všade a tak isto stúpa počet ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o numerológiu a snažia sa hľadať pravdu

v číslach.

V zásade sa každý jednotlivec dá previesť na nejaké čísla, z ktorých sa potom dá skúmať osud alebo vlastnosti. Numerológia na to používa dva základné prvky a to sú meno

a dátum narodenia. V numerológii čísla vygenerované z mena, slúžia na analýzu

vlastností jedinca a čísla generované z dátumu narodenia, slúžia na predpovedanie osudu. Jedinečnosť kombinácie mena a dátumu narodenia je veľká. Pravdepodobnosť, že nájdete dvoch ľudí s rovnakým meno (aj priezviskom), ktorí sa narodili v ten istý ďeň

je veľmi malá. Ak vám to nedáva zmysel skúste si takú dvojicu nájsť sami.

 

 

ČÍSLO MÁ NEKONEČNE VEĽA PODÔB A NAPRIEK TOMU JE NEMENNÉ.
KAŽDÁ FORMA ŽIVOTA JE ZVLÁŠTNYM DRUHOM ODOZVY ČÍSLA.

      Aby ste svoj život žili a nie aby len plynul, využite možnosť spoznať samých seba.

Numerológia je prastará veda, ktorá sa zaoberá dátumom narodenia s cieľom pochopiť seba na základe kvality a energie čísiel.

      Dňom narodenia získavame určitú energiu, ktorá nás ovplyvňuje po celý náš život. Udáva naše povahové vlastnosti, naše schopnosti, cestu nášho života, nasmerovanie a poslanie. Pomocou numerológie má človek pochopiť, čo od neho čísla chcú a kam ho majú získané informácie doviesť. Je to veľká pomoc pre blúdiaceho a hľadajúceho človeka. Konečne má smer a vie kam kráčať.

       Numerológia je veľmi vhodná na riešenie partnerských alebo akýchkoľvek vzťahov. Nevedomosť o vlastných nedostatkoch a nepochopenie príčin, ktoré vedú toho druhého k jeho reakciám spôsobuje vo vzťahoch krízu a rozpad. Ako náhle spoznáme príčinu, pochopíme aj následok. Ak porozumieme sami sebe, v tej chvíli sme pripravení pochopiť aj ostatných. Naučíme sa ich nemeniť a nesúdiť.

      Ak chceme začať podnikať, alebo urobiť vážne rozhodnutie v dôležitej oblasti nášho života, mali by sme urobiťprvý krok v správny čas, čím si už dopredu pripravujeme pôdu pre úspech.

Buďme dostatočne múdri a prezieraví a výsledok procesu sebapoznania nenechá na seba dlho čakať.

      Buďme príkladom aj pre naše deti a naučme ich to, čo nás naši rodičia nenaučili.

Využívanie numerológie v bežnej praxi nám otvorí nové dimenzie a rozšíri naše obzory. Pomôže nám lepšie vidieť a vnímať veci, ktoré na prvý pohľad nie sú až tak zjavné.

      Numerológia by mala byť prirodzenou súčasťou každodenného života a mala by napomáhať pri riešení všetkých problémov.

TOPlist